Velkommen til Psykologene.no

Her finner du informasjon om hva Else-Marie Molund tilbyr av veiledning, undervisning og kunnskapsdeling.

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaringsbasert master i helseledelse. Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten som psykolog, psykologspesialist, leder, prosjektleder og kvalitetsrådgiver.

I tillegg til kliniske arbeidsoppgaver har jeg jobbet mye med helselover, retningslinjer og normerende produkter fra Helsedirektoratet m.m. Jeg har også jobbet med internrevisjoner, forenklede hendelsesanalyser etter alvorlige hendelser og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring for helse- og omsorgstjenesten. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell, videreutvikling av organisasjonsenheter, og fokus på å få til endringer i komplekse systemer har også vært mine arbeidsområder.

Jeg har organisasjonserfaring fra fagforening der jeg har hatt flere verv, og har erfaringskompetanse som mamma til et voksent barn med utviklingshemming. Jeg har undervist på profesjonsstudiet i psykologi, for kommunale tjenester og har vært opptatt av å formidle psykologisk kunnskap, og kunnskap om helsetjenester. Les mer om meg på: LinkedIn.

Ta kontakt på: post@psykologene.no.


Ta kontakt for veiledning, undervisning og kunnskapsdeling om;

Klinisk helsepsykologi og voksenpsykologi

Forebygging, utredning og behandling av lette til alvorlige psykiske tilstander hos unge, voksne, eldre og mennesker med utviklingshemning. Hvordan bruke psykologiske teknikker til å leve best mulig med krevende somatiske sykdommer.

Helseledelse, organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring

Veiledning, undervisning og opplæring i organisasjon og ledelse, med fokus på endringsprosesser, videreutvikling og psykologisk trygghet.

Analyser av arbeidsprosesser i helsevesenet

Fokus på å optimalisere arbeidsprosesser, både kliniske, ledelsesmessige og administrative, for å effektivisere ressursbruk, unngå dobbeltarbeid og øke servicenivået.

Kvalitet i helsetjenestene

Fokus på hvordan man kan jobbe med å forbedre kvaliteten på helsetjenestene som pasientene får.

Dobbelkompetanse

Tanker, refleksjoner og tips til helsepersonell ut fra dobbelkompetansen som psykolog og mamma til voksent barn med utviklingshemming.

Veiledning av psykologer i spesialisering, og andre yrkesgrupper

Både individuell og gruppeveiledning.

Priser:

En klokketime koster 2000,-. Dette gjelder både undervisning, og individuell- og gruppeveiledning.